Konflikt v rozšířeném nastavení

Tato chyba se může zobrazit v případě, kdy máte některou z komponentu (například HIPS nebo firewall) přepnutý do interaktivního nebo učícího režimu, a pokoušíte se vytvořit pravidlo ve stejnou chvíli, jako program.

important

Důležité

Před vytvořením vlastním pravidel přepněte režim filtrování na automatický. Pro více informací přejděte do kapitoly učící režim firewallu. Pro více informací přejděte do kapitoly HIPS a režim filtrování.