Jak odstranit vir z počítače?

Pokud jeví počítač známky infekce, tzn. je pomalejší, zamrzá apod. doporučujeme postupovat podle následujících kroků:

1.V hlavním okně programu klikněte na záložku Kontrola počítače,

2.Klikněte na možnost Smart kontrola pro zahájení kontroly počítače,

3.Po ukončení kontroly prověřte protokol zkontrolovaných, infikovaných a vyléčených souborů,

4.Pokud chcete zkontrolovat pouze určité části počítače, vyberte možnost Volitelná kontrola a ručně vyberte cíle kontroly.

Pro podrobnější informace navštivte pravidelně aktualizovanou ESET Databázi znalostí.