Jak naplánovat každý týden kontrolu počítače?

Pro naplánování standardní úlohy přejděte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Plánovač. Níže je popsán stručný návod, jak vytvořit úlohu, která bude kontrolovat lokální disky každých týden. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

Pro naplánovaní úlohy postupujte následovně:

1.Klikněte na tlačítko Přidat v hlavním okně Plánovače.

2.V rozbalovacím menu vyberte možnost Volitelná kontrola počítače.

3.Zadejte název úlohy a klikněte na možnost Týdně.

4.Vyberte datum a čas, kdy chcete úlohu spustit.

5.Vyberte akci, která se provede v případě neprovedení úlohy ve stanoveném čase (například Jakmile je to možné). Tím zajistíte spuštění úlohy, pokud byl počítač vypnutý.

6.Zkontrolujte všechna nastavení úlohy v seznamu a klikněte na Dokončit.

7.V rozbalovacím menu Cíle kontroly vyberte Lokální disky.

8.Pro uložení úlohy klikněte na tlačítko Dokončit.