Jak minimalizovat uživatelské rozhraní ESET Endpoint Security?

Při vzdálené správě stanice můžete využít předdefinovanou politiku s názvem Viditelnost.

Případně můžete kroky provést ručně:

1.V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 a přejděte do Rozšířeného nastavení. Následně rozbalte sekci Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní.

2.Vyberte si požadovaný Režim spuštění grafického rozhraní.

3.Deaktivujte možnost Zobrazit úvodní obrázek při startu a Používat zvuková upozornění.

4.Nastavte si Oznámení.

5.Nastavte si Stavy aplikace.

6.Nastavte si Potvrzovací zprávy.

7.Nastavte si Upozornění a informační okna.