Představení ESET Cloud Administrator

Prostřednictvím ESET Cloud Administrator můžete spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích a serverech z jednoho centrálního místa, kdy k jeho provozu nepotřebujete fyzický ani virtuální server jako v případě ESMC. Přímo z ECA Web Console můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a hrozby na spravovaných počítačích.

Pro více informací přejděte do uživatelské příručky ESET Cloud Administrator.