Co jsou to politiky?

Politiky představují účinný nástroj pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET a administrátorovi umožňují vynutit požadované nastavení. Politiky může administrátor přiřazovat na skupiny nebo pouze konkrétní počítače. Na každou skupinu nebo počítač se může aplikovat více politik.

Pro vytváření a přiřazování politik počítačům a skupinám musí mít uživatel potřebné oprávnění. Pro zobrazení seznamu politik včetně jejich konfigurace přiřaďte uživateli oprávnění pro čtení. Pro přiřazení politiky konkrétnímu objektu musí mít oprávnění Použít. Pro vytváření a úpravu politik potřebujete oprávnění pro zápis.

Politiky se aplikují v pořadí podle statických skupin. Výjimku tvoří dynamické skupiny, kdy se politiky aplikují v opačném pořadí (směrem od potomka k rodiči). Díky tomuto principu můžete vytvářet globální politiky pro statické skupiny a politiky se specifickým nastavením přiřazovat podskupinám. Pomocí příznaků jste schopni konkrétní nastavení produktu ESET Endpoint Security vynutit v globální politice a zajistit, že nastavení již nepřepíše žádná politika umístěná ve stromu níže. Princip aplikování politik na klienty je popsán v uživatelské příručce ESMC.

note

Přiřazení více obecných politik

Doporučujeme vytvářet politiky od obecných (například s nastavením aktualizace) a přiřazovat je globálním skupinám až po politiky se specifickým nastavením (například blokování výměnných médií) a přiřazovat je podskupinám nebo přímo konkrétním klientům. Důvodem je, že při slučování politik je nastavení dříve aplikované politiky přepsáno nastavením z později aplikované politiky (pokud není v politice řečeno jinak pomocí příznaku).