Systémové požiadavky

Pre bezproblémový chod ESET Endpoint Security je potrebné splniť nasledujúce požiadavky na hardvér a softvér:

Podporované procesory:

• 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, 1 GHz alebo vyššie (pozrite Poznámku 1)

Operačné systémy: Microsoft ® Windows ® 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3 32-bitový/XP SP2 64-bitový

• Operačný systém a požadovaný balík service pack podporovaný inštalovanou verziou produktu ESET
• Splnené systémové požiadavky na operačný systém a iný softvér inštalovaný na počítači
• 0,3 GB voľnej systémovej pamäte (pozrite Poznámku 2)
• 1 GB voľného miesta na disku (pozrite Poznámku 3)
• Minimálne rozlíšenie monitora 1024x768
• Internetové pripojenie alebo lokálne sieťové pripojenie na zabezpečenie produktových aktualizácií (pozrite Poznámku 4)

Aj keď je možné inštalovať a využívať produkt na systémoch, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, odporúčame najprv vykonať používateľské testovanie v závislosti od konkrétnych systémových požiadaviek.

icon_details_hoverPoznámka:

(1): Pre operačný systém Windows XP môžu byť minimálne požiadavky na rýchlosť procesora nižšie.
(2): Program môže spotrebovať viac systémovej pamäte v prípade ťažko infikovaného počítača (ak by táto pamäť nebola využívaná iným spôsobom) alebo v prípade importovania veľkého objemu dát do programu (napr.zoznamy dôveryhodných URL adries).
(3): Miesto na disku potrebné na stiahnutie inštalačného súboru, inštaláciu programu a uloženie kópie inštalačného súboru v programových dátach, ako aj pre zálohy programových aktualizácií na podporu funkcie rollback (vrátenie zmien aktualizácie). Program môže mať väčšie požiadavky na miesto na disku pri odlišných nastaveniach (v prípade ukladania viacerých verzií zálohovania produktových aktualizácií, výpisov pamäte, alebo v prípade ukladania nadmerného počtu záznamov protokolov) alebo na infikovanom počítači (napríklad v dôsledku využívania funkcie karantény). Odporúčame zachovať dostatok voľného miesta na disku na účely aktualizácie operačného systému, ako aj pre aktualizáciu samotného produktu ESET.
(4): Hoci sa to neodporúča, program je možné aktualizovať aj manuálne z vymeniteľného média.