Prevencia

Pri používaní počítača, najmä pri práci s internetom, je potrebné mať neustále na pamäti, že žiaden antivírusový systém nedokáže úplne odstrániť riziká spôsobné infiltráciami a útokmi. Pre zaručenie maximálnej bezpečnosti a pohodlnosti je potrebné antivírusový systém správne používať a dodržiavať niekoľko užitočných pravidiel.

Pravidelná aktualizácia antivírusového systému

Podľa štatistík z ESET LiveGrid®, vznikajú denne tisíce nových unikátnych infiltrácií, ktoré sa snažia obísť existujúce bezpečnostné opatrenia a priniesť svojim tvorcom zisk na úkor ostatných používateľov. Vírusoví analytici spoločnosti ESET denne tieto hrozby analyzujú a vydávajú aktualizácie, ktoré zvyšujú úroveň ochrany používateľov antivírusového systému. Pri nesprávnom nastavení aktualizácie sa účinnosť antivírusového systému dramaticky znižuje. Pre podrobnejšie informácie, o nastavení aktualizácie, kliknite na nasledujúci odkaz Aktualizácia.

Sťahovanie bezpečnostných záplat

Tvorcovia infiltrácií s obľubou využívajú chyby v často používaných programoch aby zvýšili účinnosť šírenia škodlivých kódov. Tvorcovia väčšiny programov preto sledujú známe bezpečnostné chyby vo svojich produktoch a pravidelne vydávajú bezpečnostné záplaty, ktorými chyby opravujú. Je dôležité tieto záplaty pravidelne inštalovať. Medzi takéto programy môžeme zaradiť napríklad operačný systém Windows alebo internetový prehliadač Internet Explorer.

Zálohovanie dôležitých dát

Tvorcovia infiltrácií väčšinou neberú ohľad na potreby používateľa a tak často nimi vytvorené infiltrácie môžu spôsobiť úplnú nefunkčnosť niektorých programov, operačného systému alebo poškodenie dát, niekedy dokonca aj zámerne. Pravidelné zálohovanie citlivých a dôležitých dát napríklad na CD-ROM môže výrazne uľahčiť a urýchliť obnovu systému po útoku do pôvodného stavu.

Pravidelná kontrola počítača

Detekcia známych, či menej známych vírusov, červov, trojanov a rootkitov je zabezpečená pomocou Rezidentnej ochrany súborového systému. To znamená, že vždy keď sa pristúpi alebo otvorí súbor, je skontrolovaný, či neobsahuje malvér. Napriek tomu odporúčame, aby ste spustili kontrolu počítača aspoň raz mesačne, pretože malvér je rôzny, dynamický a vírusová databáza sa aktualizuje každý deň.

Dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel

Jedným z najužitočnejších a najúčinnejších bezpečnostných opatrení je obozretnosť používateľa. V súčasnosti mnoho infiltrácií vyžaduje ich priame spustenie používateľom a preto opatrnosť pri otváraní súborov môže ušetriť mnoho problémov pri snahe o odstránenie infiltrácie z počítača. Medzi užitočné rady by sme mohli zahrnúť:

Obmedziť návštevy podozrivých stránok, ktoré používateľa bombardujú otváraním okien s reklamnými ponukami a pod.
Opatrnosť pri sťahovaní a inštalovaní voľne šíriteľných programov, kodekov apod. Odporúčame využívať iba overené programy a internetové stránky.
Opatrnosť pri otváraní príloh e-mailov obzvlášť pri masovo posielaných e-mailoch alebo pri e-mailoch od neznámych odosielateľov.
Nepoužívať na bežnú prácu na počítači účet s právami Administrátora.