Stvaranje aktualizacijskih zadataka

Aktualizaciju možete pokrenuti ručno tako da kliknete Aktualizacija baze podataka virusnih potpisa u primarnom prozoru koji se prikazuje nakon klika na gumb Aktualizacija u glavnom izborniku.

Aktualizacije je moguće pokretati i kao zakazane zadatke. Da biste konfigurirali planirani zadatak, kliknite Alati > Planer. Prema standardnim se postavkama u programu ESET Endpoint Security aktiviraju sljedeći zadaci:

Redovna automatska aktualizacija
Automatska aktualizacija po uspostavi modemske veze
Automatska aktualizacija po prijavi korisnika

Svaki aktualizacijski zadatak moguće je izmijeniti u skladu s vašim potrebama. Osim standardnih aktualizacijskih zadataka možete stvarati i nove aktualizacijske zadatke s korisnički definiranom konfiguracijom. Detalje o stvaranju i konfiguriranju aktualizacijskih zadataka potražite u odjeljku Planer.