Autorizacija mreže – konfiguracija servera

Postupak autorizacije može provesti bilo koje računalo/server povezan s mrežom koju je potrebno autorizirati. Aplikacija ESET-ov autorizacijski server mora biti instalirana na računalo/server dostupan za autorizaciju kad god se klijent pokuša povezati s mrežom. Instalacijska datoteka aplikacije ESET-ov autorizacijski server dostupna je za preuzimanje na web stranicama tvrtke ESET.

Nakon instalacije aplikacije ESET-ova servera za autorizaciju, pojavit će se dijaloški okvir (aplikaciji možete pristupiti klikom na Start > Programi > ESET > ESET server za autorizaciju).

Da biste konfigurirali autorizacijski server, unesite naziv mreže za autorizaciju, port koji server osluškuje (standardna vrijednost je 80) i mjesto gdje će se pohraniti par javnog i privatnog ključa. Zatim generirajte javni i privatni ključ koji će biti korišteni tijekom postupka autorizacije. Privatni će ključ ostati postavljen na serveru dok javni ključ treba biti uvezen od strane klijenta u odjeljku Autorizacija mreže kod postavljanja mreže u podešavanju firewalla.