Označavanje poruka kao spam ili nisu spam

Svaku poruku koju pregledavate u klijentu e-pošte možete označiti kao spam. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite poruku i kliknite ESET Endpoint Security > Ponovno klasificiraj odabrane poruke kao spam ili kliknite odjeljak Spam adresa na alatnoj traci ESET Endpoint Security Antispam, koja se nalazi u gornjem dijelu vašeg klijenta e-pošte.

Ponovno klasificirane poruke automatski se premještaju u mapu sa spam porukama, ali se adresa e-pošte pošiljatelja ne dodaje na Popis spam adresa. Također, poruke se mogu označiti kao "nije spam", tako što kliknete ESET Endpoint Security > Ponovno klasificiraj odabrane poruke kao nije spam ili kliknite Nije spam na alatnoj traci ESET Endpoint Security Antispam, koja se nalazi u gornjem dijelu vašeg klijenta e-pošte. Ako poruke u mapi Bezvrijedna e-pošta klasificirate kao Nije spam, bit će premještene u mapu Ulazna pošta. Označivanje poruke kao Nije spam automatski dodaje pošiljatelja na Popis pouzdanih adresa.