Trojanski softver

Nekad se trojanski softver (trojanski softver) opisivao kao klasa prijetnji koja se pokušava prikazati kao koristan program da bi korisnik dopustio njegovo pokretanje.

Trojanski softver je vrlo opsežna kategorija pa je dijelimo na nekoliko potkategorija:

DownloaderZlonamjerni programi koji mogu preuzeti neke druge prijetnje s interneta.
DropperZlonamjerni programi koji mogu raspačavati zlonamjerni softver na izložena računala.
BackdoorZlonamjerni programi koji komuniciraju s udaljenim napadačima, omogućuju im da pristupe računalu i da preuzmu kontrolu nad njim.
Keylogger – (keystroke logger) – Program koji zapisuje svaki korisnikov pritisak tipke i šalje te podatke udaljenim napadačima.
Dialer – Zlonamjerni programi namijenjeni pozivanju posebnih brojeva po izuzetno skupim tarifama. Korisnik gotovo i ne može primijetiti da je stvorena nova veza. Ti programi mogu naštetiti samo korisnicima s dial-up vezom, koja se sve rjeđe koristi.

Ako se na računalu otkrije datoteka koja pripada trojanskom softveru, preporučuje se da je izbrišete jer najvjerojatnije sadrži zlonamjerni kôd.