Korisničko sučelje i upotreba aplikacije

Radi jednostavnosti upotrebe glavni je prozor podijeljen na četiri glavna odjeljka – kontrole programa nalaze se pri vrhu glavnog prozora, navigacijski prozor na lijevoj strani, a prozor opisa na desnoj strani te prozor detalja pri dnu glavnog prozora. U odjeljku Status dnevnika navedeni su osnovni parametri dnevnika (korišteni filtar, vrsta filtra, je li dnevnik rezultat usporedbe itd.).

SINSP_USAGE