Izvršenje skripti servisa

Označite sve željene stavke, a zatim spremite i zatvorite skriptu. Uređenu skriptu izravno pokrenite iz glavnog prozora programa ESET SysInspector tako da na izborniku Datoteka odaberete mogućnost Pokreni skriptu servisa. Prilikom otvaranja skripte program prikazuje sljedeću poruku: Jeste li sigurni da želite pokrenuti skriptu servisa „%Scriptname%”? Kada potvrdite odabir, možda će se pojaviti upozorenje da skripta servisa koju pokušavate izvršiti nije potpisana. Kliknite Pokreni za pokretanje skripte.

Prikazat će se dijaloški prozor koji potvrđuje da je skripta uspješno izvršena.

Ako je skripta djelomično obrađena, pojavit će se dijaloški prozor sa sljedećom porukom: Skripta servisa djelomično je izvršena. Želite li pogledati izvješće o pogreškama? Odaberite Da za prikaz složenog izvješća o pogreškama s popisom operacija koje nisu izvršene.

Ako skripta nije prepoznata, prikazat će se prozor sa sljedećom porukom: Odabrana skripta servisa nije potpisana. Izvršavanje nepotpisane i nepoznate skripte može ozbiljno oštetiti računalne podatke. Jeste li sigurni da želite pokrenuti skriptu i izvršiti radnje? Razlog tomu mogu biti nedosljednosti unutar skripte (oštećeno zaglavlje, oštećen naslov odjeljka, izostavljanje praznog retka među odjeljcima itd.). Možete ponovno otvoriti datoteku skripte i popraviti pogreške unutar skripte ili stvoriti novu skriptu servisa.