Kontrole programa

Ovaj odjeljak sadrži opis svih kontrola programa dostupnih u programu ESET SysInspector.

Datoteka

Klikom na Datoteka možete trenutni status sustava spremiti da biste ga kasnije pregledali ili možete otvoriti ranije spremljen dnevnik. U svrhu objavljivanja preporučujemo da generirate dnevnik kao Prikladno za slanje. U tom obliku iz dnevnika se ispuštaju povjerljivi podaci (trenutno korisničko ime, naziv računala, naziv domene, trenutne korisničke povlastice, varijable okruženja itd.).

icon_details_hoverNAPOMENA

Možete otvoriti prethodno spremljena izvješća programa ESET SysInspector povlačenjem i ispuštanjem tih izvješća u glavni prozor. Ta funkcija nije dostupna u operacijskom sustavu Windows Vista iz sigurnosnih razloga.

Stablo

Omogućuje proširivanje i zatvaranje svih čvorova te izvoz odabranih odjeljaka u skriptu servisa.

Popis

Sadrži funkcije za jednostavnije kretanje u programu te različite druge funkcije kao što je traženje informacija na internetu.

Pomoć

Sadrži informacije o aplikaciji i njezinim funkcijama.

Detalj

Ta postavka utječe na informacije koje se prikazuju u glavnom prozoru da bi s njima bilo jednostavnije raditi. U "osnovnom" načinu rada imate pristup informacijama koje se koriste za traženje rješenja za uobičajene poteškoće u sustavu. U "srednjem" načinu rada program će prikazati pojedinosti koje se manje koriste. U "punom" načinu rada ESET SysInspector prikazuje sve informacije potrebne za rješavanje vrlo specifičnih problema.

Filtriranje

Filtriranje stavki koristi se za traženje sumnjivih datoteka ili stavki registra u sustavu. Prilagodbom klizača možete filtrirati stavke prema njihovoj razini rizika. Ako je klizač postavljen na krajnjoj lijevoj strani (razina rizika 1), prikazuju se sve stavke. Pomicanjem klizača na desnu stranu program filtrira sve stavke koje su manje rizične od trenutne razine rizika te prikazuje samo stavke koje su sumnjivije od prikazane razine. Kada je klizač na krajnjoj desnoj strani, program prikazuje samo poznate rizične stavke.

Sve stavke označene rizikom od 6 do 9 mogu predstavljati opasnost. Ako ne koristite program za zaštitu tvrtke ESET, preporučujemo da sustav skenirate pomoću servisa ESET Online Scanner ako je program ESET SysInspector pronašao takvu stavku. ESET Online Scanner je besplatan servis.

icon_details_hoverNAPOMENA

Razinu rizika stavke moguće je brzo odrediti usporedbom boje stavke s bojom na klizaču razine rizika.

Usporedi

Pri usporedbi dvaju dnevnika možete odabrati prikaz svih stavki, prikaz samo dodanih stavki, prikaz samo uklonjenih stavki ili prikaz samo zamijenjenih stavki.

Traži

Značajka Traži koristi se za brzo pronalaženje stavke prema njezinom nazivu ili dijelu naziva. Rezultati zahtjeva za pretraživanje prikazuju se u prozoru opisa.

Vrati

Klikom strelice za naprijed ili natrag možete se vratiti na prethodno prikazane informacije u prozoru opisa. Možete koristiti tipku backspace i razmaknicu umjesto klikanja naprijed i natrag.

Odjeljak statusa

Trenutni čvor prikazuje u prozoru za navigaciju.

MONITOR_ORANGE VAŽNO

Stavke označene crvenom bojom nepoznate su pa ih program označava kao potencijalno opasne. Ako je stavka označena crveno, to ne znači da automatski možete izbrisati datoteku. Prije brisanja provjerite jesu li datoteke zaista opasne ili nepotrebne.