Kretanje u programu ESET SysInspector

ESET SysInspector različite vrste informacija dijeli u nekoliko osnovnih odjeljaka koji se zovu čvorovi. Ako su dostupni, moguće je pronaći i dodatne detalje proširivanjem svakog čvora na njegove podčvorove. Da biste otvorili ili saželi čvor, dvokliknite naziv čvora ili kliknite SINSP_NAVIGATING ili SINSP_NAVIGATING_01 pokraj naziva čvora. Tijekom pregleda stablaste strukture čvorova i podčvorova u navigacijskom prozoru možete pronaći različite detalje o svakom prikazanom čvoru u prozoru opisa. Ako stavke pregledavate u prozoru opisa, u prozoru detalja mogu se prikazati dodatni detalji za svaku stavku.

Slijede opisi glavnih čvorova u navigacijskom prozoru i povezane informacije u prozorima opisa i detalja.

Procesi koji se izvršavaju

Taj čvor sadrži informacije o aplikacijama i procesima pokrenutim u trenutku generiranja izvješća. U prozoru opisa moguće je pronaći dodatne detalje za svaki proces, kao što su dinamičke biblioteke koje koristi proces i njihovo mjesto u sustavu, naziv proizvođača aplikacije, razinu rizika datoteke itd.

Prozor detalja sadrži dodatne informacije o stavkama odabranim u prozoru opisa, kao što su veličina datoteke ili njezina šifra.

icon_details_hoverNAPOMENA

Operacijski sustav sastoji se od nekoliko važnih jezgrenih komponenti koje su neprekidno u pogonu te osiguravaju osnovne i vitalne funkcije za ostale korisničke aplikacije. U određenim slučajevima ti se procesi prikazuju u alatu ESET SysInspector s putem do datoteke koji započinje znakovima \??\. Ti simboli omogućuju optimizaciju procesa prije pokretanja; zaštićeni su u odnosu na sustav.

Mrežne veze

Prozor opisa sadrži popis procesa i aplikacija koji komuniciraju putem mreže, pomoću protokola odabranog u navigacijskom prozoru (TCP ili UDP), zajedno s udaljenom adresom s kojom se aplikacija povezuje. Moguće je provjeriti i IP adrese DNS servera.

Prozor detalja sadrži dodatne informacije o stavkama odabranim u prozoru opisa, kao što su veličina datoteke ili njezina šifra.

Važni unosi u registar

Sadrži popis odabranih unosa u registar koji se često odnose na različite poteškoće sa sustavom, kao što su definiranje programa koji se otvaraju prilikom pokretanja pomoćnih objekata preglednika (BHO) itd.

U prozoru opisa moguće je pronaći koje se datoteke odnose na određene unose u registar. U prozoru detalja možete vidjeti dodatne detalje.

Servisi

Prozor opisa sadrži popis datoteka registriranih kao servisi sustava Windows. U prozoru detalja možete vidjeti kako je servis postavljen za pokretanje, kao i specifične detalje o datoteci.

Upravljački programi

Popis upravljačkih programa koji su instalirani u sustavu.

Kritične datoteke

Prozor opisa prikazuje sadržaj kritičnih datoteka koje se odnose na operacijski sustav Microsoft Windows.

Zadaci značajke System Scheduler

Sadrži popis zadataka koje pokreće Windows Task Scheduler u zadano vrijeme/zadanom intervalu.

Informacije o sustavu

Sadrži detaljne informacije o hardveru i softveru zajedno s informacijama o postavljenim varijablama okruženja i dnevnicima događaja u sustavu.

Detalji o datoteci

Popis važnih sistemskih datoteka i datoteka u mapi Programske datoteke. U prozorima opisa i detalja moguće je pronaći dodatne informacije specifične za datoteke.

O programu

Informacije o verziji programa ESET SysInspector i popis instaliranih modula programa.