Pravila

U kontekstu antispam rješenja i klijenata e-pošte pravila su alati za manipuliranje funkcijama e-pošte. Sastoje se od dvije logičke cjeline:

1.Uvjeta (primjerice, poruka koja dolazi s određene adrese)
2.Akcije (primjerice, brisanje poruke ili njezino premještanje u određenu mapu)

Broj i kombinacija pravila ovisi o antispam rješenju. Ta pravila služe kao mjere protiv spam poruka (neželjene e-pošte). Tipični primjeri:

1. uvjet: dolazna e-pošta sadrži neke riječi koje se obično pojavljuju u spam poruci
2. akcija: brisanje poruke
1. uvjet: dolazna e-pošta sadrži privitak s ekstenzijom .exe
2. akcija: brisanje privitka i isporučivanje poruke u poštanski sandučić
1. uvjet: dolaznu poruku šalje vaš poslodavac
2. akcija: premještanje poruke u radnu mapu

Preporučujemo korištenje kombinacije pravila u programima za antispam radi pojednostavnjenja administriranja i učinkovitijeg filtriranja spam poruka.