Skeniranje portova

Skeniranje portova koristi se za određivanje koji su računalni portovi otvoreni na računalu. Skener portova softver je namijenjen pronalaženju takvih portova.

Računalni port virtualna je točka koja upravlja dolaznim i odlaznim podacima – to je ključno sa sigurnosne točke gledišta. U velikim mrežama informacije koje prikupe skeneri portova mogu pridonijeti prepoznavanju potencijalnih slabih točaka. Takva je upotreba legitimna.

No skeniranje portova često koriste hakeri u pokušajima narušavanja sigurnosti. Njihov je prvi korak slanje paketa na svaki port. Ovisno o vrsti odgovora može se odrediti koji se portovi koriste. Samo skeniranje ne uzrokuje štetu, ali uzmite u obzir da ta aktivnost može otkriti potencijalne slabe točke i napadačima omogućiti preuzimanje kontrole nad udaljenim računalima.

Administratorima mreže savjetuje se da sve nekorištene portove blokiraju, a korištene zaštite od neovlaštenog pristupa.