Pripremljena su nova pravila za firewall

Uspješno su stvorena nova pravila ili iznimke firewalla. Kliknite Spremi da biste primijenili pravila koja ste stvorili.