Licenca

Ako odaberete opciju aktivacije sigurnosnog administratora, od vas će biti zatraženo da odaberete licencu povezanu s vašim računom koja će se koristiti za program ESET Endpoint Security. Kliknite Aktiviraj za nastavak.