Aktivacija nije uspjela

Aktivacija programa ESET Endpoint Security bila je neuspješna. Provjerite jeste li unijeli ispravan Licenčni ključ ili priložili Izvanmrežnu licencu. Ako imate drugu licencu, unesite njene podatke.

Da biste provjerili ključ licence koji ste unijeli kliknite ponovnu provjeru ključa licence ili kupnju nove licence i bit ćete preusmjereni na našu web stranicu gdje možete kupiti novu licencu.

Dobili ste poruku o pogrešci pri pokušaju aktivacije programa ESET Endpoint Security.

Najčešći mogući razlozi su sljedeći:

Licenčni ključ već se upotrebljava
Licenčni ključ nije valjan. Pogreška obrasca za aktivaciju proizvoda
Dodatne informacije nužne za aktivaciju nedostaju ili su nevaljane
Komunikacija s bazom podataka za aktivaciju nije uspjela. Pričekajte 15 minuta i ponovno pokušajte s aktivacijom
Ako ne postoji veza sa serverima za aktivaciju, pročitajte ovaj članak iz ESET-ove baze znanja

Ako ne možete riješiti problem, pročitajte ovaj članak iz ESET-ove baze znanja ili se obratite korisničkoj službi tvrtke ESET (pogledajte okno Pomoć i podrška).

Za više informacija kliknite .