Napredna heuristika pri izvršavanju datoteka s izmjenjivih medija

Ako želite izuzeti neke izmjenjive medije (USB portove, CD ili DVD pogone, disketne pogone) od skeniranja pomoću napredne heuristike pri izvršenju datoteka, možete prilagoditi postavke aktiviranjem ili deaktiviranjem prekidača.