Potencijalno nesigurne aplikacije

Mnogo je legitimnih programa koji pojednostavnjuju administriranje umreženih računala. No u pogrešnim rukama mogu biti zloupotrijebljeni. ESET Endpoint Security pruža mogućnost otkrivanja takvih prijetnji.

Potencijalno nesigurne aplikacije naziv je koji se koristi za komercijalan, legitiman softver. Ta klasa obuhvaća programe kao što su alati za udaljeni pristup, aplikacije za probijanje lozinki i keyloggere (programe koji zapisuju svaki korisnikov pritisak tipke).

Ako otkrijete da se na računalu izvršava neka potencijalno nesigurna aplikacija (a vi je niste instalirali), obratite se administratoru mreže ili uklonite tu aplikaciju.