Stvaranje novog zadatka u Planeru

Da biste stvorili novi zadatak u odjeljku Alati > Planer, kliknite Dodaj zadatak ili kliknite desnom tipkom miša i odaberite Dodaj... na kontekstnom izborniku. Na raspolaganju je sedam vrsta planiranih zadataka:

Pokreni vanjsku aplikaciju – Zakazuje izvršenje vanjske aplikacije.
Održavanje dnevnika Dnevnici sadrže i zaostatke već izbrisanih zapisa. Taj zadatak redovito optimizira zapise u dnevnicima radi učinkovitijeg rada.
Provjera datoteke za pokretanje sustava – Provjerava datoteke kojima je dopušteno pokretanje prilikom pokretanja sustava ili prijave.
Stvori snimku statusa računala – Stvara snimku statusa programa ESET SysInspector s računala – prikuplja detaljne informacije o komponentama sustava (npr. upravljački programi, aplikacije) i ocjenjuje razinu rizika svake od njih.
Skeniranje računala na zahtjev – Izvodi skeniranje datoteka i mapa na računalu.
Prvo skeniranje – Prema standardnim postavkama 20 minuta nakon instalacije ili ponovnog pokretanja izvršit će se skeniranje računala kao zadatak niskog prioriteta.
Aktualizacija – Zakazuje pokretanje aktualizacijskog zadatka putem aktualizacije baze podataka virusnih potpisa i modula programa.

Budući da je Aktualizacija jedan od najčešće korištenih planiranih zadataka, u nastavku slijedi objašnjenje kako dodati novi zadatak aktualizacije:

S padajućeg izbornika Planirani zadatak odaberite Aktualizacija. Unesite naziv zadatka u polje Naziv zadatka i kliknite Dalje. Odaberite učestalost zadatka. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti: Jednom, Opetovano, Svakodnevno, Tjedno i Pri događaju. Odaberite mogućnost Nemoj izvršavati zadatak ako računalo koristi bateriju da biste minimizirali korištenje sistemskih resursa dok prijenosno računalo koristi bateriju. Zadatak će se izvršiti na datum i vrijeme zadani u poljima Izvršavanje zadatka. Zatim definirajte akciju koju treba poduzeti ako se zadatak ne može izvršiti ili dovršiti u zakazano vrijeme. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

U sljedećem zakazanom terminu
Što prije
Odmah, ako vrijeme proteklo od zadnjeg izvršavanja premašuje određenu vrijednost (interval se može definirati putem okvira za listanje Vrijeme od zadnjeg izvršavanja).

U sljedećem koraku prikazuje se prozor sažetaka informacija o trenutno planiranom zadatku. Kliknite Završetak kada završite s unošenjem promjena.

Pojavit će se dijaloški okvir gdje korisnik može izabrati profile koji će se koristiti za planirani zadatak. Tu možete postaviti primarni i alternativni profil. Alternativni profil koristi se u slučaju da zadatak nije moguće dovršiti pomoću primarnog profila. Potvrdite klikom na Završetak , čime se novi planirani zadatak dodaje na popis trenutno planiranih zadataka.