Ponavljanje zadatka

Zadatak će se izvršavati opetovano u navedenim vremenskim intervalima. Odaberite jednu od vremenskih mogućnosti:

Jednom – Zadatak će se izvršiti samo jednom, na unaprijed definirani datum i u unaprijed definirano vrijeme.
Opetovano – Zadatak će se izvršavati u navedenim vremenskim intervalima (u satima).
Svakodnevno – Zadatak će se izvršavati svakog dana u isto vrijeme.
Tjedno – Zadatak će se izvršavati jednom ili nekoliko puta tjedno i to u odabrane dane i odabrano vrijeme.
Pri događaju – Zadatak će se izvršiti nakon pojave određenog događaja.

Nemoj izvršavati zadatak ako računalo koristi bateriju Zadatak se neće pokrenuti ako se računalo u trenutku pokretanja zadatka napaja iz baterije. To vrijedi i za računala koja se napajaju iz UPS-a.