Dodaj zadatak – koji pokreće događaj

Zadatak se može pokrenuti bilo kojim od sljedećih događaja:

Prilikom svakog pokretanja računala
Svakodnevno prilikom prvog pokretanja računala
Modemska veza s internetom/VPN
Uspješna aktualizacija baze podataka virusnih potpisa
Uspješna nadogradnja programskih komponenti
Prijava korisnika
Otkrivanje prijetnji

Prilikom zakazivanja zadatka koji će se pokrenuti s pojavom nekog događaja, možete navesti minimalni interval između dva dovršenja zadatka. Ako se, primjerice, na računalo prijavljujete nekoliko puta dnevno, odaberite 24 sata da bi se taj zadatak izvršio samo prilikom prve prijave u danu, a zatim ponovno sljedećeg dana.