Pokretač prilagođenog skeniranja

Ako želite skenirati samo određeni cilj, možete upotrijebiti prilagođeno skeniranje tako da kliknete na stavku Skeniranje računala > Prilagođeno skeniranje i odaberete mogućnost s padajućeg izbornika Ciljevi skeniranja ili odaberete određene ciljeve sa (stablaste) strukture mape.

Prozor za podešavanje ciljeva skeniranja omogućuje definiranje objekata (memorija, pogoni, sektori, datoteke i mape) koji se skeniraju radi pronalaženja infiltracija. Odaberite ciljeve iz stablaste strukture u kojoj se nalazi popis svih uređaja dostupnih na računalu. Padajući izbornik Ciljevi skeniranja omogućuje odabir ciljeva skeniranja.

Prema postavkama profila – Odabire ciljeve postavljene u odabranom profilu skeniranja.
Izmjenjivi mediji – Odabire disketne pogone, USB uređaje za pohranu podataka, CD/DVD uređaje.
Lokalni pogoni – Odabire sve sistemske tvrde diskove.
Mrežni pogoni – Odabire sve prijavljene mrežne pogone.
Ništa – Otkazuje sve odabire.

Da biste brzo došli do cilja skeniranja ili izravno dodali željeni cilj (mapu ili jednu ili više datoteka), unesite ga u prazno polje ispod popisa mapa. To je moguće samo ako nijedan cilj nije odabran u stablastoj strukturi i ako je padajući izbornik Ciljevi skeniranja postavljen na Ništa.

SCAN_CUSTOM

Zaražene se stavke ne čiste automatski. Skeniranje bez čišćenja može se koristiti za pregled trenutnog statusa zaštite. Ako vas zanima samo skeniranje sustava bez dodatnih akcija čišćenja, odaberite mogućnost Skeniraj bez čišćenja. Osim toga, možete odabrati jednu od tri razine čišćenja klikom na odjeljak Podešavanje... > ThreatSense parametri > Čišćenje. Informacije o skeniranju spremaju se u dnevnik skeniranja.

S padajućeg izbornika Profil skeniranja možete odabrati profil koji će se koristiti za skeniranje odabranih ciljeva. Standardni profil je Smart skeniranje. Postoje još dva unaprijed definirana profila skeniranja: Dubinsko skeniranje i Skeniranje iz kontekstnog izbornika. Ovi profili skeniranja koriste različite ThreatSense parametre sustava. Kliknite Podešavanje... da biste detaljno podesili odabrani profil skeniranja u izborniku Profil skeniranja. Dostupne mogućnosti opisane su u odjeljku Ostalo u podešavanja parametara programa ThreatSense.

Kliknite Spremi da biste spremili izmjene izvršene u odabiru ciljeva, uključujući odabire izvršene unutar stablaste strukture mapa.

Kliknite Skeniraj da biste izvršili skeniranje s prilagođenim parametrima koje ste postavili.

Mogućnost Skeniraj kao administrator omogućuje vam skeniranje s administratorskog računa. Kliknite tu mogućnost ako trenutno prijavljeni korisnik nema dovoljno prava za pristup odgovarajućim datotekama koje treba skenirati. Napominjemo da taj gumb nije dostupan ako trenutačno prijavljeni korisnik ne može zakazivati operacije kontrole korisničkih računa kao administrator.