Zaustavljanje planiranog skeniranja

Planirano skeniranje može se odgoditi. Postavite vrijednost za mogućnost Zaustavi planirana skeniranja za (min) ako želite odgoditi skeniranje računala.