Vrati sve postavke na standardne

Sve postavke programa ponovno će se postaviti na status koji bi imale nakon nove instalacije.