Upravljanje profilima

Upravljanje profilima koristi se na dva mjesta u programu ESET Endpoint Security – u odjeljku Skeniranje računala na zahtjev i odjeljku Aktualizacija.

Skeniranje računala na zahtjev

Vaši preferirani parametri skeniranja mogu se spremiti za buduća skeniranja. Preporučujemo da stvorite drugi profil (s različitim ciljevima i metodama skeniranja te ostalim parametrima) za svako redovito korišteno skeniranje.

Da biste stvorili novi profil, otvorite prozor Napredno podešavanje (F5) i kliknite Antivirus > Skeniranje računala na zahtjev , a zatim Uredi uz Popis profila. Padajući izbornik Aktualizacijski profil prikazuje postojeće profile skeniranja. Pomoć pri stvaranju profila skeniranja koji odgovara vašim potrebama potražite u odjeljku Podešavanje parametara sustava ThreatSense za opis svakog parametra podešavanja skeniranja.

Primjer: Pretpostavimo da želite stvoriti vlastiti profil skeniranja i djelomično vam odgovara konfiguracija smart skeniranja, no ne želite skenirati runtime arhivatore ni potencijalno nesigurne aplikacije te želite primijeniti Potpuno čišćenje. Unesite naziv novog profila u prozoru Upravljanje profilima i kliknite Dodaj. Odaberite novi profil iz padajućeg izbornika Aktualizacijski profil i prilagodite preostale parametre kako vam odgovara te kliknite U redu da biste spremili novi profil.

Aktualizacija

Uređivač profila u odjeljku za podešavanje aktualizacije korisnicima omogućuje stvaranje novih aktualizacijskih profila. Stvarajte i koristite vlastite prilagođene profile (koji se razlikuju od standardnog predloška Moj profil) samo ako na računalu koristite više različitih načina povezivanja s aktualizacijskim serverima.

Na primjer, prijenosno računalo koje se obično povezuje s lokalnim serverom (mirrorom) u lokalnoj mreži, ali koje u slučaju prekida veze s lokalnom mrežom (tijekom, primjerice, poslovnog puta) preuzima aktualizacije izravno s aktualizacijskog servera tvrtke ESET, može koristiti dva profila: jedan za povezivanje s lokalnim serverom, a drugi za povezivanje sa serverima tvrtke ESET. Nakon konfiguracije tih profila idite na Alati > Planer i uredite parametre aktualizacijskog zadatka. Odredite jedan profil kao primarni, a drugi kao sekundarni.

Aktualizacijski profil – aktualizacijski profil koji se trenutačno koristi. Da biste ga promijenili, odaberite neki profil s padajućeg izbornika.

Popis profila – Stvorite nove ili uklonite postojeće aktualizacijske profile.