Mreža

Osobnim firewallom kontrolira se sav dolazni i odlazni mrežni promet u sustavu. To se postiže dopuštanjem ili zabranom pojedinačnih mrežnih veza na temelju navedenih pravila filtriranja. On nudi zaštitu od napada s udaljenih računala i aktivira blokiranje potencijalno opasnih servisa. Osobni firewall nudi i IDS/IPS funkcionalnost pregledavajući sadržaj dopuštenog mrežnog prometa i blokirajući sadržaj koji se smatra potencijalno štetnim.

Konfiguracija za Osobni firewall nalazi se u oknu Podešavanje pod Mreža. Tamo možete prilagoditi filtarski način rada za ESET osobni firewall. Možete i pristupiti detaljnim postavkama klikom simbola zupčanika GEAR > Konfiguriraj pored značajke Osobni firewall, ili možete pritisnuti F5 i pristupiti mogućnosti Napredno podešavanje.

Zaštita od mrežnog napada (IDS) – Analizira sadržaj mrežnog prometa i štiti od mrežnih napada. Blokira se sav promet koji se smatra štetnim. Zaštitu od mrežnog napada možete na određeno razdoblje deaktivirati klikom na MODULE_ENABLED.

Zaštita od botneta – Brzo i precizno uočava zlonamjerni softver u sustavu. Zaštitu od botneta možete na određeno razdoblje deaktivirati klikom na MODULE_ENABLED.

Povezane mreže – Prikazuje mreže na koje su povezani mrežni prilagodnici. Nakon klika na simbol zupčanika otvara se odzivnik za odabir vrste zaštite za mrežu na koju ste povezani putem mrežnog prilagodnika.

Mrežni prilagodnici – Ovdje možete pregledati svaki mrežni prilagodnik i njemu dodijeljen profil firewalla te pouzdanu zonu. Detaljne informacije potražite u odjeljku Mrežni prilagodnici.

Popis privremeno blokiranih IP adresaPrikazuje popis IP adresa koje su prepoznate kao izvorni napada te su dodane na popis blokiranih adresa radi sprečavanja povezivanja na određeno razdoblje.

Čarobnjak za otklanjanje poteškoća – Pomaže vam riješiti probleme s povezivanjem koje je uzrokovao ESET osobni firewall. Detaljne informacije potražite u odjeljku Čarobnjak za otklanjanje poteškoća.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Kliknite simbol zupčanika GEAR pored značajke Osobni firewall da biste pristupili sljedećim postavkama:

Konfiguriranje... – Otvara prozor osobnog firewalla u naprednom podešavanju u kojem možete definirati kako će firewall upravljati mrežnom komunikacijom.

Blokiraj sav promet – Osobni firewall blokirat će svu ulaznu i izlaznu komunikaciju. Tu mogućnost koristite samo ako sumnjate na kritične sigurnosne rizike zbog kojih je potrebno prekinuti vezu sustava i mreže. Dok je Filtriranje mrežnog prometa u načinu rada Blokiraj sav promet, kliknite Prestani blokirati sav promet da biste firewall vratili u normalan način rada.

Pauziraj firewall (dopusti sav promet) – Ta je mogućnost potpuno suprotna onoj blokiranja svog mrežnog prometa. Ako se odabere, sve se mogućnosti filtriranja osobnog firewalla isključuju te se dopuštaju sve ulazne i izlazne veze. Dok je Filtriranje mrežnog prometa u ovom načinu, kliknite Aktiviraj firewall da biste ponovno aktivirali firewall.

Automatski način rada – (kada je aktiviran drugi filtarski način rada) – Kliknite ako filtarski način rada želite promijeniti u automatski (s korisnički definiranim pravilima).

Interaktivni način rada – (kada je aktiviran drugi filtarski način rada) – Kliknite ako filtarski način rada želite promijeniti u interaktivni.