Mrežni adapteri

U prozoru mrežnih adaptera prikazuju se sljedeće informacije o mrežnim adapterima:

Vrsta veze (žičana, virtualna itd.)
Naziv mrežnog adaptera
IP adresa s MAC adresom
Povezana mreža
IP adresa pouzdane zone s podmrežom
Aktivni profil