Rad s programom ESET Endpoint Security

Mogućnostima podešavanja programa ESET Endpoint Security prilagođava se razina zaštite računala, weba, e-pošte i mreže.

icon_details_hoverNAPOMENA

Prilikom stvaranja pravila s web-konzole ESET Remote Administrator možete odabrati zastavicu za svaku postavku. Postavke sa zastavicom za obaveznu primjenu imaju prioritet i ne može ih zamijeniti novije pravilo (čak i kada novo pravilo ima postavljenu zastavicu za obaveznu primjenu). Tako se osigurava da se ta postavka ne promijeni (npr. da je ne promijeni korisnik ili novija pravila tijekom spajanja). Dodatne informacije potražite u odjeljku Zastavice u ERA mrežnoj pomoći.

PAGE_SETUP

Izbornik Podešavanje sadrži sljedeće odjeljke:

Računalo
Mreža
Web i e-pošta

Odjeljak Računalo omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje sljedećih komponenti:

Rezidentna zaštita – U svim se datotekama skeniranjem provjerava postojanje zlonamjernog koda u trenutku njihova otvaranja, stvaranja ili pokretanja na računalu.
Zaštita dokumenata - Značajka zaštite dokumenata skenira dokumente sustava Microsoft Office prije otvaranja, kao i datoteke koje automatski preuzima preglednik Internet Explorer, kao što su Microsoft ActiveX elementi.
HIPS – sustav HIPS prati događaje u operacijskom sustavu i reagira na njih sukladno prilagođenom setu pravila.
Način rada za prezentacijeZnačajka za korisnike koji softver žele koristiti bez prekida, ne žele biti ometani skočnim prozorima te žele smanjiti korištenje CPU-a. Nakon aktivacije Načina rada za prezentacije primit ćete poruku upozorenja (mogući sigurnosni rizik) i glavni će prozor postati narančast.
Anti-Stealth zaštita – Omogućuje otkrivanje opasnih programa poput rootkita koji se mogu sakriti u operacijskom sustavu. To znači da ih nije moguće otkriti primjenom uobičajenih tehnika testiranja.

Odjeljak Mreža omogućuje aktivaciju ili deaktivaciju opcija Osobni firewall, Zaštita od mrežnog napada i Zaštita od botneta.

Podešavanje zaštite weba i e-pošte omogućuje vam aktiviranje ili deaktiviranje sljedećih komponenti:

Kontrola weba – Blokira web stranice s potencijalno uvredljivim sadržajima. Osim toga, administratori sustava mogu definirati preference pristupa za 27 unaprijed definiranih kategorija web stranice.
Zaštita web pristupa – Ako se aktivira ta postavka, skenira se sav promet putem HTTP-a ili HTTPS-a radi otkrivanja zlonamjernog softvera.
Zaštita klijenta e-pošte – Omogućuje nadzor komunikacije e-poštom koja se prima putem protokola POP3 i IMAP.
Antispam zaštita – Skenira neželjenu e-poštu ili spam poruke.
Antiphishing zaštita štiti vas od pokušaja pribavljanja lozinki, bankovnih i drugih osjetljivih podataka s neovlaštenih stranica koje se prikazuju kao ovlaštene.

Da biste privremeno deaktivirali pojedinačne module, pritisnite zelenu oznaku MODULE_ENABLED pored željenog modula. Imajte na umu da to može umanjiti zaštitu vašeg računala.

Da biste ponovno aktivirali zaštitu ili deaktiviranu sigurnosnu komponentu, kliknite crvenu oznaku MODULE_DISABLED da bi se komponenta ponovno aktivirala.

Kada se primijeni ERA pravilo, vidjet ćete ikonu za zaključavanje MODULE_LOCKED pokraj odgovarajuće komponente. Pravilo koje primijeni ESET Remote Administrator može lokalno nadjačati prijavljeni korisnik (npr. administrator) nakon autorizacije. Dodatne informacije potražite u mrežnoj pomoći za ESET Remote Administrator.

icon_details_hoverNAPOMENA

Tako će se sve deaktivirane mjere zaštite ponovno aktivirati nakon restarta računala.

Ako želite pristupiti detaljnim postavkama neke sigurnosne komponente, kliknite znak zupčanika GEAR pored neke komponente.

Postoje dodatne mogućnosti na dnu prozora podešavanja. Za učitavanje parametara podešavanja s pomoću .xml konfiguracijske datoteke ili spremanje trenutačnih parametara podešavanja u konfiguracijsku datoteku, upotrijebite mogućnost Uvoz ili izvoz postavki. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uvoz ili izvoz postavki.

Za prikaz detalja mogućnosti kliknite Napredno podešavanje ili pritisnite F5.