Alatna traka za MS Outlook

Zaštita programa Microsoft Outlook radi kao dodatni modul. Nakon instalacije programa ESET Endpoint Security ova alatna traka na kojoj se nalazi mogućnosti antivirusne/antispam zaštite dodaje se programu Microsoft Outlook:

Spam poruke – Označuje odabrane poruke kao spam poruke. Nakon označivanja središnjem serveru s pohranom potpisa spam poruka šalje se "otisak" poruke. Ako server primi slične "otiske" od nekoliko korisnika, poruka će ubuduće biti klasificirana kao spam.

Nisu spam poruke – Označuje da odabrane poruke nisu spam poruke.

Spam adresa (popis spam adresa) – Dodaje novu adresu pošiljatelja na popis spam adresa. Sve poruke primljene s neke od adresa na popisu automatski se klasificiraju kao spam.

MONITOR_RED UPOZORENJE

Čuvajte se lažiranja – falsificiranja adrese pošiljatelja na porukama e-pošte kojim se primatelje poruka prijevarom navodi na čitanje i odgovaranje.

Pouzdana adresa (popis pouzdanih adresa) – Dodaje novu adresu pošiljatelja na popis pouzdanih adresa. Poruke primljene s adresa na popisu pouzdanih adresa nikad se neće automatski klasificirati kao spam.

ESET Endpoint Security – Klikom na ikonu otvarate glavni prozor programa ESET Endpoint Security.

Ponovno skeniraj poruke – Omogućuje ručno pokretanje provjere e-pošte. Možete odrediti koje poruke želite skenirati te ponovno pokrenuti skeniranje primljene e-pošte. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zaštita klijenta e-pošte

Podešavanje skenera – Prikazuje mogućnosti podešavanja Zaštite klijenta e-pošte.

Podešavanje antispam modula – Prikazuje mogućnosti podešavanja Antispam zaštite.

Adresari – Otvara prozor antispam zaštite u kojem možete pristupiti popisu izuzetih, pouzdanih i spam adresa.