ESET Log Collector

ESET Log Collector je aplikacija koja automatski prikuplja informacije, kao što su konfiguracija i dnevnici sa servera, kako bi vam pomogla da brže riješite probleme. Ako korisnička služba obrađuje vaš zahtjev za podršku, od vas će možda zatražiti da pošaljete dnevnike sa svojeg računala. ESET Log Collector olakšava vam prikupljanje potrebnih informacija.

Programu ESET Log Collector pristupa se iz glavnog izbornika klikom na Pomoć i podrška > ESET Log Collector. Bit ćete preusmjereni na stranicu za preuzimanje.

MONITOR_ORANGE VAŽNO

Desnom tipkom miša kliknite ikonu programa, a zatim kliknite mogućnost Pokreni kao administrator, inače program neće moći prikupiti sve potrebne informacije. ESET Log Collector neće funkcionirati u sigurnom načinu rada.

ESET_LOG_COLLECTOR

Označite odgovarajuće potvrdne okvire za dnevnike koje želite prikupiti. Ako niste sigurni što treba odabrati, ostavite sve potvrdne okvire označene (standardno). Odredite lokaciju na koju želite spremiti arhivske datoteke pa kliknite Spremi. Naziv arhivske datoteke već je definiran. Kliknite Prikupi.

Tijekom prikupljanja na donjem dijelu nalazi se prozor dnevnika operacija u kojem možete vidjeti koja je operacija trenutačno u tijeku. Kada se prikupljanje završi, prikazat će se sve prikupljene i arhivirane datoteke. To znači da je prikupljanje bilo uspješno i arhivska je datoteka (primjerice, ees_logs.zip) spremljena na navedenu lokaciju.

Dodatne informacije o programu ESET Log Collector i popis datoteka koje ESET Log Collector prikuplja potražite u ESET-ovoj bazi znanja.