Dodavanje/uređivanje stavke

Taj prozor omogućuje dodavanje i uređivanje stavki na popisu pouzdanih adresa ili popisu spam adresa.

Adresa e-pošte – Adresa e-pošte koju želite dodati/urediti.

Naziv – Naziv unosa.

Cijela domena – Tu mogućnost odaberite ako se unos treba primijeniti na cijelu domenu kontakta (ne samo na adresu koja je navedena u polju Adresa e-pošte, već na sve adrese u domeni adresa.info).

Domene niže razine – Tu mogućnost odaberite ako se unos treba primijeniti na domene niže razine (adresa.info predstavlja domenu, dok moja.adresa.info predstavlja poddomenu).