Rezultat obrade adresa

U slučajevima kada dodajete nove adrese ili ih premještate između popisa pouzdanih adresa, popisa spam adresa i popisa izuzetaka, ESET Endpoint Security će prikazati poruke obavijesti. Sadržaj poruka obavijesti ovisi o akciji koju pokušavate izvršiti.

Označite polje Više ne pitaj da bi se akcija izvršila automatski, bez prikazivanja poruke.