Konfiguriranje zona

Zone su grupe IP adresa i korisne su za ponovno korištenje istog skupa adresa za više različitih pravila. Zone se mogu konfigurirati u odjeljku Napredno podešavanje > Osobni firewall > Osnovno klikom gumba Uredi pored mogućnosti Zone. Da biste dodali novu zonu, kliknite Dodaj, unesite Naziv za zonu, Opis i dodajte IP adresu u polje Adresa udaljenog računala (IPv4/IPv6, raspon, maska).

U prozoru za podešavanje mogućnosti Firewall zone možete navesti naziv zone, opis i popis mrežnih adresa (pogledajte i odjeljak Uređivač poznatih mreža).