Podešavanje zone

Naziv – Naziv grupe udaljenih računala.

Opis – Općeniti opis zone.

Adresa udaljenog računala (IPv4/IPv6, raspon, maska) – Omogućuje vam dodavanje udaljene adrese, raspona adresa ili podmreže.