Promjena načina zaštite računala u mreži

Postavke koje možete konfigurirati u tom dijaloškom prozoru definiraju razinu dostupnosti nekog računala s udaljenih računala u određenoj mreži. Na raspolaganju su dva načina zaštite:

Javna mreža – aktivirajte tu mogućnost ako ne želite zajednički koristiti datoteke i mape sustava te ne želite da ih vide ostali korisnici u mreži. Preporučuje se za korisnike s bežičnom vezom. Zajedničko se korištenje resursa deaktivira.
Kućna/uredska mreža – računalo je vidljivo drugim korisnicima iz mreže i udaljena strana može pristupati njegovim resursima. Zajedničko je korištenje aktivirano. Preporučuje se za računala u lokalnoj mreži.

Odaberite potvrdni okvir Automatski označi nove mreže kao javne na dnu prozora da biste deaktivirali automatski prikaz prozora za podešavanje pouzdane zone prilikom svakog otkrivanja nove podmreže.