Udaljeno

Port – Brojevi udaljenih portova. Ako se ne navede nijedan broj, pravilo će se primjenjivati na sve portove. Dodajte jedan komunikacijski port ili niz komunikacijskih portova.

IP – Omogućuje vam dodavanje udaljene adrese, raspona adresa ili podmreže. Adresa, raspon adresa/podmreža ili udaljena zona na koju se primjenjuje pravilo. Ako se ne navede nijedna vrijednost, pravilo će se primjenjivati na svu komunikaciju.

Zone – Popis dodanih zona.

Dodaj – Dodavanje zone odabrane s padajućeg izbornika. Da biste stvorili zonu, koristite karticu Podešavanje zona.

Ukloni – Uklanja zone s popisa.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE