Odlazna pouzdana komunikacija

Primjer odlazne internetske veze u pouzdanoj zoni:
lokalna aplikacija pokušava uspostaviti vezu s nekim drugim računalom u lokalnoj mreži ili u mrežama u pouzdanoj zoni.

Aplikacija – Aplikacija koja uspostavlja vezu.

Tvrtka – Izdavač aplikacije.

Reputacija – Reputacija aplikacije koju je dohvatila tehnologija ESET LiveGrid®.

Udaljeno računalo – Računalo s kojim aplikacija pokušava komunicirati.

Udaljeni port – Port koji se koristi za komunikaciju.

Zapamti akciju (stvori pravilo) – Ako odaberete tu mogućnost prije no što dopustite ili zabranite komunikaciju, ESET Endpoint Security zapamtit će akciju i koristiti je ako udaljeno računalo ponovno pokuša uspostaviti vezu s aplikacijom.

Privremeno zapamti akciju za proces – ESET Endpoint Security zapamtit će odabranu akciju do završetka procesa.

Dopusti – Dopušta odlaznu komunikaciju.

Zabrani – Zabranjuje odlaznu komunikaciju.

Više informacija – Omogućuje vam prilagodbu svojstava pravila. Kliknite Prilagođeno pravilo da biste prikazali prozor Uredi pravilo i stvorili pravilo s unaprijed definiranim parametara izlaznog prometa.