Šifrirana SSL komunikacija

Ako je računalo konfigurirano za SSL skeniranje protokola, prikazuje se dijaloški okvir s upitom o daljnjim akcijama u sljedeće dvije situacije:

Prvo, ako web stranica koristi nepovjerljivi ili nevažeći certifikat, a ESET Endpoint Security je konfiguriran da u takvim slučajevima pita korisnika (prema standardnim postavkama odabrana je mogućnost da za nepovjerljive certifikate i ne za nevažeće certifikate), otvorit će se dijaloški okvir u kojem će se od vas zatražiti da odaberete mogućnost Dopusti ili Blokiraj za vezu.

Drugo, ako je mogućnost Način filtriranja SSL protokola postavljena na Interaktivni način, otvorit će se dijaloški okvir za svaku web stranicu u kojem će se od vas zatražiti da odaberete mogućnost Skeniraj ili Ignoriraj za promet. Neke aplikacije provjeravaju je li njihov SSL promet promijenjen i je li ga netko pregledavao pa u takvim slučajevima ESET Endpoint Security mora ignorirati taj promet da bi aplikacija nastavila raditi.

U oba slučaja korisnik može odabrati upamćivanje odabrane akcije. Spremljene akcije pohranjuju se na Popisu poznatih certifikata.