Firewall profili

Ovdje možete odabrati mogućnosti Dodaj, Uredi ili Ukloni za profile. Imajte na umu da za korištenje mogućnosti Uredi ili Ukloni za profil, dotični profil mora biti odabran na popisu na prozoru Firewall profili.