Podešavanje aktualizacije

Mogućnosti podešavanja aktualizacije dostupne su na stablu Napredno podešavanje (F5) u odjeljku Aktualizacija. U ovom odjeljku navode se informacije o izvoru aktualizacije, na primjer aktualizacijski serveri i podaci za autorizaciju za te servere.

icon_section Općenito

Trenutačno korišteni aktualizacijski profil prikazuje se na padajućem izborniku Aktualizacijski profil. Da biste stvorili novi profil, idite do kartice Profili i kliknite Uredi uz Popis profila, a zatim unesite vlastiti Naziv profila te kliknite Dodaj.

Ako dođe do problema s preuzimanjem aktualizacija baze podataka virusnih potpisa, kliknite gumb Očisti da biste izbrisali privremenu aktualizacijsku datoteku/predmemoriju.

Upozorenja o zastarjeloj bazi podataka virusnih potpisa

Automatski postavi maksimalnu starost baze podataka Omogućuje postavljanje maksimalnog vremenskog razdoblja (u danima) nakon kojeg će baza podataka virusnih potpisa postati zastarjela. Standardna je vrijednost 7.

Vraćanje

Ako sumnjate da je nova aktualizacija baze podataka virusa i/ili modula programa nestabilna ili oštećena, možete se vratiti na prethodnu verziju i na određeno vremensko razdoblje deaktivirati aktualizacije. Možete i aktivirati aktualizacije koje ste prije deaktivirali i odgodili ih na neograničeno vrijeme.

ESET Endpoint Security bilježi snimke baze podataka virusnih potpisa i modula programa za upotrebu sa značajkom vraćanja. Da biste stvorili snimke baze podataka virusa, ostavite potvrđenim okvir Stvori snimke aktualizacijskih datoteka. Polje Broj lokalno spremljenih snimki definira broj spremljenih snimki prethodnih baza podataka virusa.

Ako kliknete Vrati (Napredno podešavanje (F5) > Aktualizacija > Općenito), morate s padajućeg izbornika odabrati vremenski interval koji predstavlja razdoblje tijekom kojeg će aktualizacije baza podataka virusnih potpisa i programskih modula biti zaustavljene.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Da bi se aktualizacije pravilno preuzele, važno je pravilno navesti sve parametre. Ako koristite firewall, provjerite je li programu tvrtke ESET dopuštena komunikacija s internetom (npr. komunikacija putem HTTP-a).

icon_section Profili

Da biste stvorili novi profil, kliknite Uredi uz Popis profila, a zatim unesite vlastiti Naziv profila te kliknite Dodaj. Da biste uredili stvoreni profil, odaberite ga i kliknite Uredi uz Popis profila.

icon_section Osnovno

Prema standardnim postavkama Vrsta aktualizacije postavljena je na Redovita aktualizacija kako bi se osiguralo automatsko preuzimanje aktualizacijskih datoteka s ESET servera s najmanjim mrežnim prometom. Probni način rada (mogućnost Probni način rada) obuhvaća aktualizacije koje su prošle interno testiranje i koje će uskoro biti općenito dostupne. Ako aktivirate probni način rada, imat ćete pristup najnovijim metodama otkrivanja i popravcima. Međutim, probni način rada možda neće biti dovoljno stabilan cijelo vrijeme i NE PREPORUČUJE se njegovo korištenje na proizvodnim serverima i radnim stanicama gdje se traži maksimalna dostupnost i stabilnost. Odgođena aktualizacija omogućuje aktualizaciju s posebnih aktualizacijskih servera koji sadrže nove verzije baze podataka virusa s odgodom od barem X sati, (tj. baze podataka testirane su u stvarnom okruženju i smatraju se stabilnima).

Deaktiviraj obavijest o uspješnoj aktualizaciji – isključuje obavijesti na traci sustava u donjem desnom kutu zaslona. Korisno je odabrati tu mogućnost ako je pokrenuta aplikacija ili igra na cijelom zaslonu. Imajte na umu da su u načinu rada za prezentacije isključene sve obavijesti.

Aktualiziraj s izmjenjivog medija – Omogućuje aktualizaciju s izmjenjivog medija ako sadrži stvoreni mirror. Kada je odabrana mogućnost Automatski, aktualizacija će se izvršavati u pozadini. Ako želite da se prikažu dijaloški okviri za aktualizaciju, odaberite Uvijek pitaj.

Izbornik Aktualizacijski server prema standardnim je postavkama postavljen na Odaberi automatski. Aktualizacijski server mjesto je na kojemu se pohranjuju aktualizacije. Preporučujemo vam da prilikom upotrebe ESET servera ostavite odabranu standardnu mogućnost.

Kada koristite lokalni HTTP server, poznat i kao mirror, aktualizacijski server treba postaviti na sljedeći način:
http://naziv_računala_ili_njegova_IP_adresa:2221

Kada koristite lokalni HTTP server i SSL – aktualizacijski server treba postaviti na sljedeći način:
https://naziv_računala_ili_njegova_IP_adresa:2221

Kada koristite lokalnu zajedničku mapu – aktualizacijski server treba postaviti na sljedeći način:
\\naziv_računala_ili_njegova_IP_adresa\zajednička_mapa

Aktualizacija s mirrora

Autorizacija aktualizacijskih servera temelji se na licenčnom ključu koji se generira i šalje nakon kupnje. Prilikom korištenja mirror servera možete definirati podatke s kojima će se klijenti prijaviti na mirror server prije primanja aktualizacija. Prema standardnim postavkama provjera valjanosti nije obavezna, tj. polja Korisničko ime i Lozinka ne ispunjavaju se.