Aktualizacijski profili

Ako program želite aktualizirati pomoću dva aktualizacijska servera, morate stvoriti dva različita aktualizacijska profila. Ako prvi server ne uspije u preuzimanju datoteka aktualizacije, program će se automatski prebaciti na drugi server. To je primjerice pogodno za prijenosna računala čija se aktualizacija obično vrši putem aktualizacijskog servera na lokalnom LAN-u, no njihovi se vlasnici često povezuju s internetom pomoću drugih mreža. Dakle, ako prvi profil ne uspije, drugi će automatski preuzeti aktualizacijske datoteke s ESET-ovih aktualizacijskih servera.

Dodatne informacije o aktualizacijskim profilima dostupne su u poglavlju Aktualizacijski profili.