HTTP proxy

Da biste pristupili opcijama podešavanja proxy servera za dani aktualizacijski profil, kliknite Aktualizacija na stablu Napredno podešavanje (F5) i zatim kliknite Profili > HTTP Proxy. Kliknite padajući izbornik HTTP Proxy i odaberite jednu od sljedećih triju mogućnosti:

Nemoj koristiti proxy server
Veza putem proxy servera
Koristi globalne postavke proxy servera

Odabirom mogućnosti Upotrijebi globalne postavke proxy servera upotrijebit će se globalne postavke proxyja koje su već navedene pod Napredno podešavanje > Alati > Proxy server.

Mogućnost Nemoj koristiti proxy server odaberite da biste odredili da se za aktualizaciju programa ESET Endpoint Security ne koristi proxy server.

Mogućnost Veza putem proxy servera treba odabrati ako:

Proxy server trebao bi se koristiti za aktualizaciju programa ESET Endpoint Security i različit je od proxy servera navedenog u globalnim postavkama (Alati > Proxy server). U tom slučaju ovdje bi trebalo definirati dodatne postavke: adresu Proxy servera, komunikacijski Port (standardno 3128) te Korisničko ime i Lozinku za proxy server ako je potrebno.
Postavke proxy servera nisu postavljene globalno, no program ESET Endpoint Security povezat će se s proxy serverom radi aktualizacije.
Vaše računalo povezano je na internet putem proxy servera. Postavke se preuzimaju iz programa Internet Explorer tijekom instalacije programa, no ako se naknadno promijene (npr. ako promijenite davatelja internetskih usluga), u ovom prozoru provjerite jesu li HTTP postavke za proxy ispravne. Program se inače neće moći povezati sa serverima za aktualizaciju.

Standardna je postavka za proxy server Koristi globalne postavke proxy servera.

Upotrijebi izravnu vezu ako nije dostupan proxy – Ako nije dostupan, proxy će se zaobići tijekom nadogradnje.

icon_details_hoverNAPOMENA

Podaci za autorizaciju poput Korisničkog imena i Lozinke namijenjeni su pristupanju proxy serveru. Ispunite ta polja samo ako su korisničko ime i lozinka obavezni. Imajte na umu da ta polja nisu namijenjena unošenju korisničkog imena/lozinke za program ESET Endpoint Security te da ih trebate ispuniti samo ako znate da vam je za pristup internetu putem proxy servera potrebna lozinka.