Antispam adresari

Antispam značajka u programu ESET Endpoint Security omogućuje vam konfiguraciju različitih parametara za popise adresa.

Adresari

Dopusti korisničke adresare – Tu mogućnost aktivirajte da biste aktivirali adresar koji je stvorio korisnik u svom klijentu e-pošte.

Dopusti globalne adresare – Tu mogućnost aktivirajte da biste aktivirali globalni adresar koji zajednički koriste svi korisnici, uslugu imenika unutar sustava e-pošte. GAL (Global Address list, globalni adresar) sadrži informacije o svim korisnicima e-pošte, distribucijskim grupama i resursima.

Korisnički popis pouzdanih adresa – Popis kontakata na koji se mogu dodavati i na kojem se mogu uređivati ili brisati adrese koje se smatraju sigurnima i s kojih korisnik želi primati poruke.

Korisnički popis spam adresa – Popis kontakata na koji se mogu dodavati i na kojem se mogu uređivati ili brisati adrese koje se smatraju nesigurnima i s kojih korisnik ne želi primati poruke.

Korisnički popis iznimki – Ovaj popis kontakata sadrži adrese e-pošte koje se mogu lažirati i koristiti za slanje spam poruka. Pogledajte i odjeljak Popis iznimki.

Globalni popis pouzdanih adresa/spam adresa/iznimki – Ti se popisi koriste za primjenu globalnih antispam pravila na sve radne stanice u mreži.

Automatski dodaj na korisnički popis pouzdanih adresa

Dodaj adrese iz adresara – Služi za dodavanje adresa s popisa kontakata na popis pouzdanih adresa.

Dodaj adrese primatelja iz odlaznih poruka – Služi za dodavanje adresa primatelja iz poslanih poruka na popis pouzdanih adresa.

Dodaj adrese iz poruka ponovno klasificiranih kao NIJE spam – Služi za dodavanje adresa pošiljatelja poruka koje su klasificirane kao NIJE spam na popis pouzdanih adresa.

Automatski dodaj na Popis iznimki korisnika

Dodaj adrese iz vlastitih računa – Služi za dodavanje adresa iz postojećih računa klijenata e-pošte na popis iznimki.