Planer

Neki se sistemski zadaci ne prikazuju prema standardnim postavkama. Postoje, na primjer, zadaci koji automatski održavaju dnevnike sustava. Pregled tih zadataka možete aktivirati u odjeljku Planer, gdje ih možete i ponovno konfigurirati. Primjer sistemskog zadatka je Održavanje dnevnika sustava. Taj se zadatak na kraju može konfigurirati u skladu s korisnikovim potrebama.

icon_details_hoverNAPOMENA

Mogućnost nasumične odgode izvršavanja zadataka u programu ESET Remote Administrator može se koristiti za smanjenje opterećenja servera kod izvršavanja zadataka, posebno u velikim mrežama. Pomoću te mogućnosti možete definirati vremenski opseg tijekom kojeg zadatak treba izvršiti na cijeloj mreži, za razliku od izvršavanja zadatka na svim radnim stanicama na cijeloj mreži u isto vrijeme. Kada se zadatak pokrene, postavljena vremenska vrijednost nasumično se segmentira da bi se svakoj radnoj stanici na mreži dodijelilo jedinstveno vrijeme izvršavanja zadatka. To pomaže u sprječavanju preopterećenja servera i povezanih problema (npr. neki serveri mogu prijaviti DoS napad prilikom izvođenja simultane masovne aktualizacije na radnim stanicama na cijeloj mreži).