Izmjenjivi mediji

Program ESET Endpoint Security pruža automatsko skeniranje izmjenjivih medija (CD/DVD/USB/...). Taj modul omogućuje skeniranje umetnutog medija. To može biti korisno ako administrator računala želi korisnicima zabraniti upotrebu izmjenjivih medija na kojima se nalazi nedopušten sadržaj.

Radnja koju treba poduzeti nakon umetanja izmjenjivog medija – odaberite standardnu radnju koja će se izvršiti kada se u računalo umetne izmjenjivi medij (CD/DVD/USB). Ako je odabrana mogućnost Prikaz mogućnosti skeniranja, prikazat će se obavijest koja vam omogućuje odabir željene akcije:

Ne skeniraj – Neće se izvršiti nikakva akcija i zatvorit će se prozor Otkriven je novi uređaj.
Automatsko skeniranje uređaja – Izvršit će se skeniranje umetnutog izmjenjivog medija na zahtjev.
Prikaz mogućnosti skeniranja – Otvara odjeljak podešavanja izmjenjivih medija.

Nakon umetanja izmjenjivog medija prikazuje se sljedeći dijaloški okvir:

AMON

Skeniraj odmah – Pokreće skeniranje izmjenjivih medija.

Skeniraj kasnije – Skenira izmjenjive medije uz odgodu.

Podešavanje – Otvara napredno podešavanje.

Uvijek koristi odabranu mogućnost – Ako je ova mogućnost odabrana, neke akcije ne izvršavaju se prilikom prvog umetanja izmjenjivih medija, već neki drugi put.

Osim toga, ESET Endpoint Security sadrži funkciju kontrole uređaja, koja pruža mogućnost definiranja pravila za korištenje vanjskih uređaja na određenom računalu. Dodatne pojedinosti o kontroli uređaja možete pronaći u odjeljku Kontrola uređaja.